Dajana Csongrádyová

Advokátka

Dajana je senior právničkou, ktorá má prax najmä v oblasti pracovného práva, a to od prípravy a revízie pracovnoprávnej dokumentácie po kolektívne vyjednávanie, vrátane zastupovania klientov v pracovnoprávnych sporoch. Svoju prax rozvíjala aj v rámci účasti na podujatiach medzinárodných profesijných organizácií. Dajana sa venuje tiež oblasti obchodného a zmluvného práva. Naši klienti oceňujú najmä jej dôslednosť a zmysel pre detail, ale aj ľudský prístup, ktorý je v oblasti jej špecializácie nevyhnutný.

Špecializácia: pracovné právo obchodné spoločnosti a zmluvné právo
Vzdelanie: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, Slovenská republika (Mgr.) Člen Slovenskej advokátskej komory
Jazyky: anglický, slovenský, český, maďarský
Kontakt:
Profile
Linkedin