Denisa Gallová

Advokátsky koncipient

Denisa náš tím posilnila po ukončení svojho vysokoškolského štúdia, pred nástupom však u nás už dva roky pôsobila ako právny asistent. Počas štúdia sa snažila získať čo najviac praktických skúseností, a okrem iného stážovala v Európskej komisii, slovenskom súdnictve a pracovala v sektore bankovníctva a energetiky. Denisa je súčasťou tímu zameraného najmä na zmluvné a obchodné právo, fúzie, akvizície, obchodné transakcie a nehnuteľnosti. Je detailistkou a k riešeniu problémov klientov pristupuje pragmaticky.

Špecializácia: obchodné spoločnosti a zmluvné právo fúzie a akvizície nehnuteľnosti
Vzdelanie: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, Slovenská republika (Mgr.) Člen Slovenskej advokátskej komory
Jazyky: anglický, slovenský
Kontakt:
Profile
Linkedin