Karina Kadlubiaková

Advokátsky koncipient

Karina poskytuje podporu tímu Paul Q ako advokátsky koncipient. Skúsenosti v advokácii získala už počas štúdia na Paneurópskej vysokej škole a svoju prax ďalej rozšírila o prácu v notárskej kancelárii. Karina je súčasťou tímu, ktorý sa špecializuje na právo obchodných spoločností, obchodné právo, zmluvné právo, pracovné právo a konkurzy a reštrukturalizácie. K zadaniam klientov pristupuje s odbornou starostlivosťou a dôslednosťou so zameraním na detail.

Špecializácia: obchodné spoločnosti a zmluvné právo pracovné právo konkurzy a reštrukturalizácia
Vzdelanie: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, Slovenská republika (Mgr.) Člen Slovenskej advokátskej komory
Jazyky: anglický, poľský, český, slovenský
Kontakt:
Profile
Linkedin