Mária Jagelková

Advokátka

Mária je advokátka s dlhoročnými skúsenosťami z právnej praxe, a je rovnako jedným z najdlhšie pôsobiacich členov nášho tímu. Poradenstvo poskytovala mnohým významným klientom predovšetkým v oblasti pracovného práva, mediálneho práva, práva obchodných spoločností a zmluvného práva, a tiež hospodárskej súťaže. Mária má široký rozhľad pokrývajúci viacero oblastí práva, čo jej pomáha v komplexnom prístupe k riešeniu problémov našich klientov.

Špecializácia: pracovné právo obchodné spoločnosti a zmluvné právo duševné vlastníctvo, IT a médiá
Vzdelanie: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, Slovenská republika (Mgr.) Člen Slovenskej advokátskej komory
Jazyky: anglický, ruský, český, slovenský
Kontakt:
Chambers Europe

Recommended Lawyer Legal 500 Employment 2018

Profile
Linkedin