Mária Omariová

Advokátsky koncipient

Mária po skončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského pracovala na pozícii podnikovej právničky. Skúsenosti s advokáciou získala už počas štúdia, kedy ako právny asistent pracovala v medzinárodnej právnickej kancelárii, čo jej tiež umožnilo využiť svoje znalosti cudzích jazykov. Svoje vedomosti v rámci právnej praxe a cudzojazyčnej právnej terminológie prehĺbila počas stáže v advokátskej kancelárii vo Viedni. Medzi oblasti jej záujmu patria zmluvné a korporátne právo, súdne spory, zdravotníctvo, IT a médiá.

Špecializácia: obchodné spoločnosti a zmluvné právo súdne spory a arbitráž duševné vlastníctvo, IT a médiá
Vzdelanie: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, Slovenská republika (Mgr.) Člen Slovenskej advokátskej komory
Jazyky: anglický, nemecký, arabský
Kontakt:
Profile
Linkedin