Matej Lapišák

Advokátsky koncipient

Matej úspešne ukončil štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Karla-Franza v Grazi. Už počas štúdia sa ako asistent v rakúskej právnickej kancelárii zdokonaľoval v odbore, ako aj v nemeckom jazyku. Cenný náhľad na advokáciu získal taktiež svojou sedemmesačnou praxou na súdoch, kde pôsobil na trestnoprávnom, pracovnoprávnom a občianskoprávnom súde. Rovnako získal bohaté skúsenosti na kurzoch rakúskej advokátskej komory. V našej kancelárii sa zameriava na riešenie komplexných právnych problémov v oblasti práva obchodných spoločností, zmluvného práva, ako aj občianskeho a pracovného práva.

Špecializácia: obchodné spoločnosti a zmluvné právo pracovné právo
Vzdelanie: Univerzita Karla-Franza, Graz, Rakúsko (Mag.) Člen Slovenskej advokátskej komory
Jazyky: nemecký, anglický, český, slovenský
Kontakt:
Profile
Linkedin