Matej Mlynka

Advokátsky koncipient

Po ukončení magisterského štúdia Matej rok študoval európske a medzinárodné právo na univerzite v Amsterdame, kde dosiahol titul LL.M. Matej získal bohaté skúsenosti vo viacerých advokátskych kanceláriách na pozícii študenta a neskôr advokátskeho koncipienta, a to najmä v oblasti obchodného práva a sporovej agendy.

Špecializácia: súdne spory a arbitráž obchodné spoločnosti a zmluvné právo duševné vlastníctvo, IT a média
Vzdelanie: Paneurópska Vysoká škola, Právnická fakulta, Bratislava, Slovenská republika (Mgr.) University of Amsterdam (LL.M ) Člen Slovenskej Advokátskej Komory
Jazyky: anglický, slovenský
Kontakt:
Profile
Linkedin