Nikolas Daniel

Advokátsky koncipient

Nikolas je junior právnik a absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas štúdia získaval cenné skúsenosti na pozícií právneho asistenta vo viacerých advokátskych kanceláriách. Po jeho absolvovaní pôsobil na pozícií advokátskeho koncipienta v medzinárodnej advokátskej kancelárií, kde okrem iného nadobudol skúsenosti z oblastí sporovej agendy, konkurzov a reštrukturalizácií, ako aj práva hospodárskej súťaže. Nikolas sa špecializuje najmä na právo obchodných spoločností a zmluvné právo, fúzie a akvizície a tiež ochranu osobných údajov.

Špecializácia: obchodné spoločnosti a zmluvné právo fúzie a akvizície ochrana osobných údajov
Vzdelanie: Univerzita Komenského, Fakulta práva, Bratislava, Slovenská republika (Mgr.) Člen Slovenskej advokátskej komory
Jazyky: anglický, slovenský
Kontakt:
Profile
Linkedin