Petra Murínová

Advokátsky koncipient

Počas štúdií na Trnavskej univerzite Petra pracovala ako právny asistent vo viacerých advokátskych kanceláriách. Taktiež úspešne absolvovala stáž na Okresnej prokuratúre Bratislava I. Po ukončení štúdia na vysokej škole získala skúsenosti ako podnikový právnik. Petra v rámci svojej praxe poskytuje právne poradenstvo v oblasti práva duševného vlastníctva, pracovného práva, občianskeho práva – ochrana spotrebiteľa, obchodných spoločností a zmluvného práva. Petra taktiež participovala na viacerých súdnych sporoch, v dôsledku čoho si uvedomuje nevyhnutnosť komplexného prístupu pri riešení rôznych problémov klientov.

Špecializácia: súdne spory a arbitráž duševné vlastníctvo obchodné spoločnosti a zmluvné právo pracovné právo občianske právo
Vzdelanie: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, Slovenská republika (Mgr.) Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, Slovenská republika (JUDr.) Člen Slovenskej advokátskej komory
Jazyky: anglický, španielský, slovenský
Kontakt:
Profile
Linkedin