Sebastián Nozdrovický

Advokátsky koncipient

Sebastián vyštudoval právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Štúdium si rozšíril v zahraničí na Viedenskej univerzite, čo mu umožňuje poskytovať právne poradenstvo aj za hranicami Slovenska. Počas štúdia sa zamestnal ako asistent v medzinárodnej finančnej skupine a úroveň nemeckého jazyka si ďalej zdokonaľoval na viacerých kurzoch v Nemecku a Rakúsku. Prvé skúsenosti s advokáciou nadobudol v advokátskej kancelárii vo Viedni, kde tiež absolvoval prax na súdoch a krajskej prokuratúre, čo mu umožnilo získať nadhľad a hodnotné skúsenosti. Klienti na Sebastiánovi oceňujú najmä jeho pripravenosť pomôcť a jednoduché vedenie komunikácie vo viacerých jazykoch.

Špecializácia: obchodné spoločnosti a zmluvné právo nehnuteľnosti
Vzdelanie: Trnavská univerzita, Právnická fakulta, Trnava, Slovenská republika (Mgr.) Universität Wien, Právnická fakulta, Viedeň, Rakúsko, (Mag. Iur.) Člen Slovenskej advokátskej komory
Jazyky: nemecký, anglický, maďarský, český, slovenský
Kontakt:
Profile
Linkedin