Tibor Križan

Advokátsky koncipient

Tibor sa členom nášho tímu stal po úspešnom ukončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas štúdia si uvedomoval dôležitosť praktických zručností, ktoré sa snažil načerpať ako právny asistent vo viacerých renomovaných advokátskych kanceláriách. Okrem toho Tibor cenné skúsenosti získal aj počas študijného pobytu v Spojenom kráľovstve, kde navštevoval University of East Anglia. Medzi oblasti jeho záujmu patria fúzie a akvizície, zmluvné a korporátne právo, a právo hospodárskej súťaže.

Špecializácia: obchodné spoločnosti a zmluvné právo fúzie a akvizície hospodárska súťaž
Vzdelanie: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, Slovenská republika (Mgr.) Člen Slovenskej advokátskej komory
Jazyky: anglický, slovenský
Kontakt:
Profile
Linkedin