Tomáš Langer

Advokát

Tomáš si po úspešnom ukončení štúdia práva dopĺňal vzdelanie na Univerzite v belgickom Gente. Do Paul Q prišiel v roku 2007 ako advokátsky koncipient a odvtedy je stálym členom nášho tímu. Tomáš je skvelý negociátor a advokát záujmov našich klientov na súdoch. Má rozsiahlu prax v zastupovaní a negociovaní v súdnych sieňach aj s rokovaním pri uzatváraní zmlúv. Okrem iného sa špecializuje na oblasti duševného vlastníctva a mediálneho práva, kde dlhodobo poskytuje poradenstvo napr. poprednému slovenskému vysielateľovi a vydavateľovi tlače.

Špecializácia: súdne spory a arbitráž duševné vlastníctvo, IT a médiá nehnuteľnosti, životné prostredie obchodné spoločnosti a zmluvné právo
Vzdelanie: Univerzita P. J. Šafárika, Právnická fakulta, Košice, Slovenská republika (Mgr.) Univerzita P. J. Šafárika, Právnická fakulta, Košice, Slovenská republika (JUDr.) Gent University, Právnická fakulta, Gent, Belgicko (LL.M.) Člen Slovenskej advokátskej komory
Jazyky: anglický, český, slovenský
Kontakt:
Profile
Linkedin