Koncom roka 2021 Národná rada SR schválila nový zákon o elektronických komunikáciách[1], ktorý s účinnosťou od 01.02.2022 prináša dôležité zmeny ohľadom nastavenia cookies a sankcií za porušenie zákona.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb uloží podnikateľovi, ktorý porušil alebo nesplnil niektorú z povinností podľa § 109 ods. 8 zákona o elektronických komunikáciách pokutu od 200 EUR až do 10 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.

Podľa novej právnej úpravy bude možné bez udelenia výslovného súhlasu spracovávať iba nevyhnutné (technické) cookies potrebné na zabezpečenie fungovania webovej stránky. Podstatnou je v tejto súvislosti najmä zmena formy požadovaného súhlasu. Doteraz sa za súhlas považovalo aj nastavenie webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

 

Ako správne nastaviť cookies lištu (pop-up okno):

 • ak cookies lišta obsahuje možnosť prijať všetky cookies – musí obsahovať aj rovnakú možnosť odmietnuť všetky cookies;
 • cookies lišta nesmie obsahovať dopredu prednastavené zaškrtnuté možnosti súhlasu s jednotlivými druhmi cookies;
 • cookies lišta by nemala obsahovať zavádzajúce farby;
 • možnosť prijať cookies by nemala byť výraznejšia ako možnosť odmietnuť cookies;
 • cookies lišta by mala mať prelink na webovú stránku s informáciou o cookies a ako je možné odvolať súhlas na ich spracovanie;
 • užívateľ by mal mať možnosť vybrať si, na aké druhy cookies udeľuje svoj súhlas (napr. analytické, marketingové)
 • jednotlivé druhy cookies majú byť správne rozdelené

Návšteva webovej stránky musí byť možná aj bez udelenia uvedeného súhlasu.

 

O súboroch cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri prehliadaní webovej stránky alebo pri Vašej aktivite na nej môžu ukladať vo Vašom počítači, tablete alebo mobile.

Jednotlivé druhy cookies sú zodpovedné za správne fungovanie webovej stránky a podľa druhu spracovávaných informácií dokážu o návštevníkoch zbierať rôzne informácie, ako napríklad preferovaná veľkosť písma, predvolený jazyk, vyplnené prihlasovacie údaje, zobrazené reklamy alebo si aj zapamätať obsah nákupného košíka.

Zjednodušene, prostredníctvom cookies dokážu prevádzkovatelia webových stránok zanalyzovať správanie návštevníkov webovej stránky, prispôsobiť sa ich aktivite a preferenciám, a tým zjednodušiť a skvalitniť návštevu webovej stránky.

 

Podľa účelu delíme cookies nasledovne:

 • nevyhnutné (technické) cookies – zodpovedné za správne fungovanie webovej stránky (napr. predvolená veľkosť písma, zapamätanie obsahu nákupného košíka a pod.)
 • funkčné a analytické cookies – zodpovedné za zber informácií o návštevnosti webovej stránky
 • marketingové cookies – zodpovedné za zber a vyhodnocovanie informácii na základe aktivity na webovej stránke, pomáhajú inzerentom poskytovať relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy.

 

Podľa trvania delíme cookies na:

 • dočasné – súbory sa vymažú po zatvorení príslušného prehliadača
 • trvalé - táto kategória zahŕňa všetky súbory cookies, ktoré zostávajú na pevnom disku, kým sa nevymažú alebo kým ich nevymaže prehliadač, v závislosti od dátumu vypršania platnosti súboru cookie.

 

Právna úprava cookies po 01.02.2022

Podľa § 109 ods. 8 zákona o elektronických komunikáciách „každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas.(...) To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.

 

Sankcie za porušenie ustanovenia týkajúceho sa cookies

Nová právna úprava zavádza aj pomerne vysoké sankcie za porušenie ustanovení v súvislosti s nastavením cookies. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá porušila alebo nesplnila niektorú z povinností podľa § 109 ods. 8 zákona o elektronických komunikáciách pokutu od 200 EUR až do 10 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Obratom sa na účely tohto zákona rozumie súčet všetkých tržieb, výnosov alebo príjmov z predaja tovaru alebo služieb bez nepriamych daní, ku ktorému sa pripočíta finančná pomoc poskytnutá právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi.

 

Veríme, že uvedené informácie sú pre Vás užitočné. V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

 

Nina Jamborová, Zuzana Krajčovičová

 

[1] Zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách