ZÁKON O RIEŠENÍ HROZIACEHO ÚPADKU

11/05/2022
prečítať viac

„LEX UKRAJINA“, finančný príspevok na ubytovanie a ďalšie praktické informácie

06/04/2022
prečítať viac

Zásadné zmeny v povinnom nastavení cookies a nové sankcie v platnosti už od začiatku februára 2022

02/02/2022
prečítať viac

Vyžadovanie informácie o zaočkovaní zamestnancov aktuálne nemá oporu v právnom poriadku

05/10/2021
prečítať viac

POVINNÉ DOPLNENIE ÚDAJOV V OBCHODNOM REGISTRI

13/09/2021
prečítať viac

Ochrana osobných údajov – súhlas s uchovávaním údajov o kreditných kartách

21/06/2021
prečítať viac

Ochrana osobných údajov - Štandardné zmluvné doložky

11/06/2021
prečítať viac

PAUL Q PRÁVNICKOU FIRMOU ROKA 2021 V KATEGÓRII PRACOVNÉ PRÁVO

21/05/2021
prečítať viac

MAILCHIMP

26/03/2021
prečítať viac

Úprava podmienok projektu Prvá pomoc

29/10/2020
prečítať viac

ÚDAJE O KONEČNOM UŽÍVATEĽOVI VÝHOD BUDÚ VEREJNE DOSTUPNÉ

22/10/2020
prečítať viac

Ochrana osobných údajov a ochrana súkromia zamestnancov

15/10/2020
prečítať viac

OPATRENIA ÚČINNÉ OD 1. OKTÓBRA 2020

02/10/2020
prečítať viac

ZMENY TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIÍ

28/09/2020
prečítať viac

ZMENY V OBCHODNOM REGISTRI

28/09/2020
prečítať viac

Elektronický podpis

22/09/2020
prečítať viac

NAJNOVŠIE POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽOV PRI PREVENCII PRED ŠÍRENÍM COVID-19 – účinné od 1.9.2020

07/09/2020
prečítať viac

DOTÁCIA NA NÁJOMNÉ

11/06/2020
prečítať viac

DVA ROKY OD NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI NARIADENIA GDPR

22/05/2020
prečítať viac

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKA 2020

15/05/2020
prečítať viac

FINANČNÁ PODPORA (BALÍK PRVEJ POMOCI) PRE ZAMESTNÁVATEĽOV – SÚHRN INFORMÁCIÍ

07/05/2020
prečítať viac

OCHRANA NÁJOMCOV, DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV A ĎALŠIE DÔLEŽITÉ ZMENY

23/04/2020
prečítať viac

DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV (SCHVÁLENÉ ZNENIE)

23/04/2020
prečítať viac

ROZŠÍRENIE FINANČNEJ PODPORY (BALÍKU PRVEJ POMOCI) PRE ZAMESTNÁVATEĽOV

22/04/2020
prečítať viac

Paul Q medzi TOP firmami v Legal500

16/04/2020
prečítať viac

DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV (VLÁDNY NÁVRH ZÁKONA)

15/04/2020
prečítať viac

Novela Zákonníka práce, balík prvej pomoci zamestnávateľom a dane, účtovníctvo, podpora financovania malých a stredných podnikov

08/04/2020
prečítať viac

KORONAVÍRUS A MOŽNOSTI PREPÚŠŤANIA ZAMESTNANCOV

31/03/2020
prečítať viac

NOVÉ OPATRENIA VLÁDY ZO DŇA 23.3.2020

25/03/2020
prečítať viac

KORONAVÍRUS V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH II.

20/03/2020
prečítať viac

VPLYV KORONAVÍRUSU NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

20/03/2020
prečítať viac

KORONAVÍRUS V OBCHODNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH

20/03/2020
prečítať viac

KORONAVÍRUS A OPATRENIA ZAMESTNÁVATEĽOV V PRACOVNOPRÁVNYCH A S NIMI SÚVISIACICH VZŤAHOCH

16/03/2020
prečítať viac

Paul Q opäť medzi najlepšími kanceláriami v Chambers and Partners

15/03/2020
prečítať viac

Spracovateľské operácie s osobnými údajmi, ktoré podliehajú požiadavke vypracovania posúdenia vplyvu

07/08/2019
prečítať viac

GDPR po roku

07/08/2019
prečítať viac

PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU

04/01/2019
prečítať viac

OČAKÁVANÉ ZMENY PRI VYSIELANÍ PRACOVNÍKOV DO ZAHRANIČIA

25/10/2018
prečítať viac

Aké zmeny nás čakajú na katastri od 1. októbra 2018?

27/09/2018
prečítať viac

POVINNOSŤ UVÁDZAŤ KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI

17/09/2018
prečítať viac

Ste v súlade s GDPR?

25/04/2018
prečítať viac

Rozšírenie zodpovednosti štatutárov a spoločníkov obchodných spoločností od 1. januára 2018

29/12/2017
prečítať viac

Nové pravidlá pre zlúčenia spoločností

24/11/2017
prečítať viac
Linkedin