Iveta Ragulová

Advokátka

Iveta je senior právničkou, ktorá sa špecializuje najmä na oblasť obchodného a zmluvného práva, vymáhanie pohľadávok a sporovú agendu. Bohaté pracovné skúsenosti získala prácou v renomovanej medzinárodnej advokátskej kancelárii, kde sa zameriavala najmä na oblasť sporovej agendy. Iveta je súčasťou tímu, ktorý poskytuje právne poradenstvo a podporu slovensky a nemecky hovoriacim klientom. Tí oceňujú predovšetkým jej individuálny prístup, spolu so snahou nájsť pre nich to najvhodnejšie riešenie.

Špecializácia: obchodné a zmluvné právo vymáhanie pohľadávok a sporová agenda
Vzdelanie: Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica, Slovenská republika (Mgr.) Člen Slovenskej advokátskej komory
Jazyky: nemecký, anglický, slovenský
Kontakt:
Profile
Linkedin