Ján Laluha

Advokát

Ján je absolventom právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Pred príchodom do Paul Q pracoval ako interný právnik pre renomované medzinárodné spoločnosti na Slovensku. Po niekoľkých rokoch, počas ktorých získal cenné skúsenosti ako firemný právnik, začal sa profesionálne orientovať na advokáciu so zameraním na obchodné a zmluvné právo, pracovné právo, legislatívu, konkurzy a reštrukturalizácie. Ján je stabilnou posilou tímu, ktorý má na starosti najmä nemecky hovoriacich klientov. Títo vyzdvihujú Jánov zodpovedný prístup k práci a precíznosť pri riešení problémov.

Špecializácia: obchodné spoločnosti a zmluvné právo pracovné právo konkurzy a reštrukturalizácia legislatíva
Vzdelanie: Trnavská univerzita, Právnická fakulta, Trnava, Slovenská republika (Mgr.) Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica, Slovenská republika (JUDr.) Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, Trnava, Slovenská republika (Mgr.) Člen Slovenskej advokátskej komory
Jazyky: nemecký, anglický, slovenský
Kontakt:
Profile
Linkedin