Ján Vášáry

Advokátsky koncipient

Ján pôsobí v Paul Q od roku 2013. Počas celého štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského súčasne pracoval v našom tíme ako právny asistent, vďaka čomu nadobudol už ako študent práva rozsiahle vedomosti a skúsenosti z praxe. Od ukončenia štúdia v roku 2018 pôsobí v Paul Q na pozícii advokátskeho koncipienta. Zameriava sa najmä na oblasť sporovej agendy, mediálneho práva, práva duševného vlastníctva a pracovného práva.

Špecializácia: súdne spory a arbitráž duševné vlastníctvo, IT a médiá pracovné právo
Vzdelanie: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, Slovenská republika (Mgr.) Člen Slovenskej advokátskej komory
Jazyky: anglický, francúzsky, český, slovenský
Kontakt:
Profile
Linkedin