Jiří Budinský

Partner

Jiří Budinský je partnerom v Paul Q a zároveň advokátom s viac než 17-ročnou praxou. Jiří sa venuje oblastiam bankovníctva, cenných papierov a financií, ďalej obchodnému a zmluvnému právu. Vo firme vedie tím právnikov sústreďujúcich sa najmä na nemecky hovoriacich klientov. Jiří má skúsenosti s pomocou klientom pri fúziách a akvizíciách, rovnako je odborníkom v oblasti finančného a daňového práva. Poskytoval právne poradenstvo viacerým významným slovenským i zahraničným spoločnostiam pri ich vstupe na slovenský trh.

Špecializácia: bankovníctvo a financie legislatíva duševné vlastníctvo, IT a médiá verejné právo
Vzdelanie: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, Slovenská republika (Mgr.) Člen Slovenskej advokátskej komory
Jazyky: nemecký, anglický, český, slovenský
Kontakt:
Chambers Europe

Recommended Lawyer Legal 500 Banking, finance and capital markets 2018

Chambers Europe

Recommended Lawyer Legal 500 Banking, finance and capital markets 2017

Profile
Linkedin