Marko Pachnik

Advokát

Marko sa stal členom tímu Paul Q po úspešnom ukončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas štúdia získaval praktické skúsenosti najmä v oblasti práva duševného vlastníctva, a to v rámci svojho pôsobenia v patentovej a známkovej kancelárii, a tiež v advokátskej kancelárii. Nadobudnuté skúsenosti ho naučili zodpovednosti a dôslednosti, ktoré momentálne využíva pri svojej práci v kolektíve Paul Q. Marko sa špecializuje na problematiku práva duševného vlastníctva, mediálneho práva a sporovej agendy.

Špecializácia: súdne spory a arbitráž duševné vlastníctvo, IT a médiá
Vzdelanie: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, Slovenská republika (Mgr.) Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, Slovenská republika (JUDr.) Člen Slovenskej advokátskej komory
Jazyky: anglický, nemecký, český, slovenský
Kontakt:
Profile
Linkedin