Nina Jamborová

Advokátska koncipientka

Nina je junior právničkou, ktorá sa špecializuje primárne na právo duševného vlastníctva, mediálne právo a obchodné právo. Cenné skúsenosti z advokácie nadobúdala už počas štúdia ako právny asistent. Od úspešného ukončenia štúdia pôsobila v renomovanej advokátskej kancelárii, kde mala možnosť podieľať sa na viacerých nadnárodných transakciách, právnych previerkach a spolupracovať na projektoch pre významných zahraničných a domácich klientov.

Špecializácia: duševné vlastníctvo, IT a médiá obchodné spoločnosti a zmluvné právo súdne spory a arbitráž
Vzdelanie: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, Slovenská republika (Mgr.) Člen Slovenskej advokátskej komory
Jazyky: anglický, český, slovenský
Kontakt:
Profile
Linkedin