Patrik Mošať

Advokátsky koncipient

Patrik Mošať je junior právnik, ktorý sa špecializuje najmä na oblasť zmluvného práva a korporátnej agendy, súdne spory a vymáhanie pohľadávok. Počas štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského bol súčasťou nášho tímu ako právny asistent, vďaka čomu získal komplexnejší pohľad do problematiky právneho poradenstva a zároveň nadobudol aj skúsenosti z praxe. Patrik od ukončenia štúdia v roku 2022 pôsobí v Paul Q na pozícií advokátskeho koncipienta.

Špecializácia: zmluvné právo a korporátna agenda súdne spory a vymáhanie pohľadávok
Vzdelanie: Univerzita Komenského, Fakulta práva, Bratislava, Slovenská republika (Mgr.) Člen Slovenskej advokátskej komory
Jazyky: anglický, slovenský
Kontakt:
Profile
Linkedin