Viktória Poliaková

Advokátska koncipientka

Viktória je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Skúsenosti s advokáciou a prácou pre zahraničných klientov získala už počas školy ako právny asistent. Po skončení štúdia pracovala v medzinárodnej advokátskej kancelárii, kde nadobudla cennú prax vo viacerých oblastiach práva. Viktória sa špecializuje najmä na obchodné a zmluvné právo, fúzie a akvizície, ochranu osobných údajov a právo nehnuteľností. Uvedomuje si dôležitosť komunikácie a zodpovedného prístupu, a v práci si klienti cenia najmä jej dôslednosť.

Špecializácia: obchodné spoločnosti a zmluvné právo fúzie a akvizície nehnuteľnosti ochrana osobných údajov
Vzdelanie: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, Slovenská republika (Mgr.) Člen Slovenskej advokátskej komory
Jazyky: anglický, ruský, slovenský
Kontakt:
Profile
Linkedin