Zuzana Krajčovičová

Advokátka

Zuzana je senior právničkou so zameraním na občianske právo hmotné a procesné s dlhoročnou praxou v súdnych sporoch vrátane zastupovania klientov pri kontrolách Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Do tímu Paul Q priniesla bohaté skúsenosti s elektronizáciou výkonu advokácie, compliance a ochranou osobných údajov. Zuzana vyniká schopnosťou nájsť podstatu problému a ponúknuť jeho riešenie. Jej zodpovednosť a dôslednosť oceňujú rovnako naši klienti ako kolegovia.

Špecializácia: súdne spory a arbitráž obchodné spoločnosti a zmluvné právo ochrana osobných údajov
Vzdelanie: Trnavská univerzita, Právnická fakulta, Trnava, Slovenská republika (Mgr.) Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, Slovenská republika (JUDr.) Člen Slovenskej advokátskej komory
Jazyky: anglický, nemecký, taliansky, slovenský
Kontakt:
Profile
Linkedin