Nehnuteľnosti a stavebníctvo

Poskytované služby

 • Právny audit (due diligence), kúpa, predaj, financovanie a development rezidenčných, komerčných a priemyselných nehnuteľností
 • Stavebné a infraštruktúrne projekty (vrátane PPP), najmä v oblastiach dopravy, zdravotníctva a energetiky
 • Prenájom bytov a nebytových priestorov
 • Zriaďovanie a výkon záložného práva k nehnuteľnostiam
 • Zastupovanie v súdnych sporoch súvisiacich s nehnuteľnosťami a stavebnými projektami

Niektoré z našich referencií

 • Poradenstvo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR ohľadom právnych aspektov zamýšľanej akvizície budúceho Národného futbalového štadióna v Bratislave postaveného súkromným investorom a následné právne poradenstvo v oblasti zmluvných dohôd týkajúcich sa tejto akvizície.
 • Poradenstvo jednej z vedúcich slovenských komerčných bánk vo veci výstavby jej nového slovenského ústredia podľa modelu „build to suit“, vrátane due diligence, štruktúrovania transakcie, vypracovania transakčnej dokumentácie a rokovania s developerom.
 • Poradenstvo lokálnemu developerovi pri realizácii rezidenčného projektu v centre druhého najväčšieho slovenského mesta, vrátane poradenstva pri výberovom konaní na generálneho dodávateľa projektu a uzavretí zmluvy s víťazným uchádzačom, zastupovania pri rokovaniach a uzavretí zmlúv o externom financovaní projektu (vrátane súvisiaceho zabezpečenia), a prípravy zmlúv na predaj jednotlivých bytov a nebytových priestorov klientom.
 • Poradenstvo klientovi, členovi nemeckej skupiny pôsobiacej v automobilovom a potravinárskom priemysle, ohľadom nájmu výrobného areálu s celkovou výmerou približne 60 000 m2.
 • Poradenstvo európskemu reťazcu supermarketov ohľadom dlhodobých nájomných zmlúv.
 • Zastupovanie poprednej stavebnej firmy v sporoch o nároky vyplývajúce z vád diela (stavby).
Linkedin