Projekty, energetika a infraštruktúra

Poskytované služby

 • Development a financovanie projektov
 • Projekty verejno-súkromného partnerstva (PPP)
 • Akvizície a predaj aktív v oblasti infraštruktúry a energetiky
 • Regulácia energetiky
 • Obnoviteľné zdroje

Niektoré z našich referencií

 • Poradenstvo spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou a údržbou skladovacích nádrží a zariadení pre ropné produkty ohľadom zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa viacerých infraštruktúrnych projektov, vrátane právneho poradenstva ohľadom offshore zmluvy a súvisiacich dohôd v súvislosti s elektrárňou pracujúcou v otvorenom palivovom cykle a poháňanou zemným plynom na Filipínach
 • Poradenstvo konzorciu lokálnych a medzinárodných spoločností ohľadom miestnych právnych aspektov návrhu koncesnej zmluvy pre PPP projekt „Nová bratislavská univerzitná nemocnica“ (na základe DBFOM).
 • Poradenstvo slovenskej energetickej skupine ohľadom predaja ťažobnej spoločnosti (ťažba hnedého uhlia), vrátane štruktúrovania transakcie, vypracovania návrhov transakčnej dokumentácie a asistencie pri transakčných rokovaniach.
 • Poradenstvo klientovi ohľadom reorganizácie lokálnej distribučnej siete v jeho závode prostredníctvom jej vnorenia do inej distribučnej siete.
 • Poradenstvo klientovi ohľadom regulačných aspektov žiadosti o predĺženie licencie pre uránový projekt.
 • Poradenstvo jednému z najväčších svetových dodávateľov elektrickej energie ohľadom rôznych aspektoch regulácie a regulačných opatrení.
 • Poradenstvo rôznym zahraničným investorom ohľadom akvizícií spoločností zaoberajúcich sa výrobou elektriny z obnoviteľných zdrojov vrátane štruktúrovania transakcií, prípravy návrhov transakčnej dokumentácie a asistencie pri rokovaniach.
 • Poradenstvo spoločnosti dodávajúcej zemný plyn v rôznych súdnych sporoch týkajúcich sa regulácie cien plynu.
Linkedin