Duševné vlastníctvo

Poskytované služby

  • Registrácia ochranných známok, patentov, dizajnov a vynálezov, licencovanie
  • Ochrana obchodných mien a autorských práv
  • Nekalá súťaž a klamlivá reklama
  • Súdne spory týkajúce sa porušenia práv duševného vlastníctva

Niektoré z našich referencií

  • Poradenstvo vedúcej lokálnej eventovej agentúre ohľadom registrácie ochranných známok.
  • Zastupovanie jedného z vedúcich svetových výrobcov kozmetiky v súdnych sporoch o nárokoch z ochrany proti nekalej súťaži.
  • Poradenstvo poprednej slovenskej súkromnej televíznej stanici ohľadom viacerých aspektov práva duševného vlastníctva, vrátane prípravy zmlúv a zastupovania klienta pred súdmi v rôznych konaniach týkajúcich sa práv duševného vlastníctva.
  • Zastupovanie spoločnosti Beiersdorf v rôznych súdnych sporoch týkajúcich sa nekalej súťaž a klamlivej reklamy.
  • Zastupovanie slovenského vydavateľstva v rôznych súdnych sporoch v oblasti autorských práv.
  • Zastupovanie slovenskej skupiny pôsobiacej v gastronómii v súdnych sporoch o neoprávnenom zásahu do práv z ochrannej známky.
Linkedin