Konkurzy a reštrukturalizácia

Poskytované služby

  • Kompletný právny servis v súvislosti s vymáhaním pohľadávok
  • Zastupovanie veriteľov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
  • Reštrukturalizácia spoločností s finančnými problémami

Niektoré z našich referencií

  • Poradenstvo slovenskej banke ohľadom vymáhania pohľadávok voči spoločnosti Doprastav (popredná slovenská stavebná firma) v reštrukturalizačnom konaní, vrátane vymáhania nárokov a pohľadávok, zastupovania na schôdzi veriteľov a monitorovania plnenia schváleného reštrukturalizačného plánu dlžníkom.
  • Zastupovanie klienta, významného svetového výrobcu automobilov, pri vymáhaní a ochrane jeho nárokov v rôznych reštrukturalizačných konaniach, vrátane prihlásenia jeho pohľadávok a zastupovania na schôdzi veriteľov, monitorovania stavu reštrukturalizačného konania a plnenie schváleného reštrukturalizačného plánu.
  • Poradenstvo správcovi konkurznej podstaty v konkurze dlžníka NADLAN, developerskej spoločnosti patriacej do skupiny Vara, s historicky najväčšou hodnotou majetku v konkurznej podstate na Slovensku.
Linkedin