Pracovné právo

Poskytované služby

 • Bežná agenda ľudských zdrojov a pracovnoprávnych vzťahov v obchodných spoločnostiach, vrátane vypracovania pracovných zmlúv a ďalších súvisiacich dokumentov
 • Neuspokojivé pracovné výsledky a porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnancov
 • Transfery zamestnancov, hromadné prepúšťanie a odstupné
 • Záležitosti súvisiace s odborovými organizáciami
 • Pracovnoprávne súdne spory
 • Povolenia na prácu a pobyt

Vedúci právnici

Niektoré z našich referencií

 • Poradenstvo klientovi, členovi nemeckej skupiny pôsobiacej v automobilovom a potravinárskom priemysle, ohľadom rôznych aspektov pracovného práva vrátane dočasného prideľovania zamestnancov, ukončenia pracovného pomeru, dohôd o zvyšovaní a prehlbovaní kvalifikácie zamestnancov a iných pracovnoprávnych dokumentov.
 • Poradenstvo slovenskej spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou kovových regálov a regálových systémov vo viacerých otázkach pracovného práva, vrátane ukončenia pracovného pomeru a vyplatenia odstupného pre bývalých zamestnancov.
 • Poradenstvo vedúcemu slovenskému výrobcovi celulózy a papiera ohľadom širokého spektra otázok pracovného práva, vrátane riešenia neuspokojivých pracovných výsledkov a porušenia disciplíny zamestnancov a vo veciach insourcingu zamestnancov a kolektívneho pracovného práva.
 • Poradenstvo slovenskému importérovi automobilov vo veci hromadného prepúšťania, vrátane vypracovania potrebnej dokumentácie a pomoci pri rokovaniach s dotknutými zamestnancami.
 • Poradenstvo americkej nadnárodnej skupine ohľadom kolektívnych zmlúv na Slovensku.
 • Poradenstvo klientovi pri získaní povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.
 • Zastupovanie viacerých klientov, zamestnávateľov aj zamestnancov, v súdnych sporoch ohľadom ukončenia pracovného pomeru.
Linkedin