Obchodné spoločnosti, fúzie a akvizície (M&A)

Poskytované služby

 • Zakladanie spoločností vrátane získania potrebných oprávnení, licencií a daňových registrácií, právneho poradenstva v oblasti pracovného práva a nájmu nehnuteľností
 • Domáce a cezhraničné zlúčenia a akvizície (M&A), due diligence, štruktúrovanie transakcií, podpora pri rokovaniach, asistencia pri uzavretí transakcie a po-transakčná asistencia
 • Zlúčenia, vytesnenie minoritných akcionárov, rozdelenie spoločností a iné formy vnútroskupinovej reorganizácie
 • Poradenstvo v rámci bežnej obchodnej agendy
 • Služby spojené so zriadením sídla spoločnosti, vrátane poskytovania súvisiacich administratívnych služieb

Niektoré z našich referencií

 • Poradenstvo strojárenskej spoločnosť Elektrovod Žilina pri predaji podniku českej skupine Signum, vrátane štruktúrovania transakcie (predaj podniku), prípravy transakčnej dokumentácie a podpory pri rokovaniach.
 • Poradenstvo spoločnosti Electricité de France (EDF) pri predaji 49 % akcií distribučnej spoločnosti Stredoslovenská energetika českej energetickej skupine Energetický a průmyslový holding (EPH).
 • Poradenstvo Ministerstvu financií SR pri privatizácii štátnych bankových a finančných inštitúcií, vrátane riadenia výberového procesu, due diligence, vypracovania súvisiacej dokumentácie, podpora pri rokovaniach a post – transakčného právneho poradenstva.
 • Poradenstvo významnému čínskemu výrobcovi objímok žiaroviek pri zamýšľanej akvizícii slovenskej spoločnosti.
 • Poradenstvo Matador Group pri vytvorení spoločného podniku so spoločnosťou Continental AG.
 • Poradenstvo spoločníkom spoločnosti ZIPP, poprednej slovenskej stavebnej firmy, pri predaji 100 % obchodného podielu spoločnosti STRABAG.
 • Poradenstvo klientovi, minoritnému akcionárovi, pri predaji jeho akcií v najväčšej lokálnej mediálnej agentúre zostávajúcim akcionárom.
 • Poradenstvo nadnárodnej skupine, prevádzkovateľovi nákupných centier na Slovensku, vo veci vnútornej reorganizácie skupiny, zahŕňajúcej okrem iného postupné zlúčenie šiestich obchodných spoločností.
 • Poradenstvo členovi rakúskej developerskej skupiny pri zamýšľanom predaji nákupného centra v Bratislave, vrátane vypracovania súvisiacej dokumentácie a podpory pri rokovaniach.
 • Poradenstvo spoločnosti MSD ohľadom slovenských právnych aspektov cezhraničnej akvizície spoločnosti Schering-Plough Ltd. spoločnosťou Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc., vrátane poradenstva v oblasti integrácie právnych subjektov.
Linkedin