Obchodné právo a zmluvy

Poskytované služby

  • poradenstvo pri všetkých druhoch zmlúv, due diligence, príprava zmlúv, zastupovanie pri rokovaniach a podpora pri uzatvorení
  • poradenstvo pri bežnej podnikateľskej činnosti ako aj strategických rozhodnutiach
  • zmluvy s vládnymi inštitúciami
  • dôležité zmluvy vo všetkých sektoroch priemyslu

Niektoré z našich referencií

  • Poradenstvo rôznym medzinárodným aj slovenským spoločnostiam pri ich podnikaní (Volkswagen Slovakia, Universal Media Corporation, Eni Group, CSC, Merck, Deloitte, Metsa Tissue, SEWA;).
  • Poradenstvo Benčík Culinary Group - vedúcej slovenskej gastronomickej skupine pri rokovaní o Franchisingovej zmluve pre vybudovanie reštaurácií na Slovensku a v Českej republike.
  • Poradenstvo Volkswagen Slovakia, a.s. pri zriadení prvej duálnej vzdelávacej akadémie na Slovensku vrátane analýzy prostredia, podpore pri negociáciách a uzatvorení zmlúv.
  • Poradenstvo vlastníkovi vodovodnej a kanalizačnej siete na strednom Slovensku pri rokovaní o zmluve o dlhodobej prevádzke vodovodnej a kanalizačnej siete vrátane podpore pri negociáciách a uzavretí zmluvy.
  • Poradenstvo vlastníkovi distribučnej siete kozmetických produktov na Slovensku a v Českej republike pri rokovaní o podmienkach výhradného predaja produktov na týchto teritóriách, vrátane prípravy zmlúv a podpory pri ich uzavretí.
Linkedin