Verejné obstarávanie

Poskytované služby

 • Štruktúrovanie procesu verejného obstarávania
 • Preskúmanie a príprava dokumentov a ponúk do verejného obstarávania
 • Asistencia pri rokovaniach v rámci verejného obstarávania
 • Preskúmanie verejného obstarávania a opravné prostriedky

Vedúci právnici

Niektoré z našich referencií

 • Poradenstvo medzinárodnému konzorciu ohľadom miestnych právnych aspektov návrhu koncesnej zmluvy pre projekt verejno-súkromného partnerstva „Nová bratislavská univerzitná nemocnica“ (na základe DBFOM).
 • Poradenstvo Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ohľadom pilotného projektu výstavby diaľnic formou verejno-súkromného partnerstva (PPP) na Slovensku, vrátane komplexnej analýzy slovenského právneho rámca pre realizáciu infraštruktúrnych PPP projektov, odporúčania optimálnej právnej štruktúry a formy modelového projektu verejno-súkromného partnerstva a alokácie rizík medzi verejný a súkromný sektor.
 • Poradenstvo nadnárodnej stavebnej a developerskej spoločnosti so sídlom vo Švédsku ohľadom verejného obstarávania rôznych diaľničných PPP projektov na Slovensku, vrátane preskúmania ponúk, poradenstva ohľadom možných opravných prostriedkov proti rozhodnutiam o vylúčení klienta z verejného obstarávania alebo neudelení verejnej zákazky a zastupovania klienta v súvisiacich súdnych sporoch
 • Poradenstvo nadnárodnej stavebnej a developerskej spoločnosti so sídlom vo Švédsku ohľadom sťažnosti podanej na Európsku komisiu kvôli rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie zrušiť tender na modernizáciu železničnej trate.
 • Poradenstvo nadnárodnej skupine zaoberajúcej sa cestnou telematikou, informačnými technológiami a telekomunikáciou, ohľadom verejnej súťaže na implementáciu elektronického systému výberu mýta na Slovensku.
 • Poradenstvo Železničnej spoločnosti Slovensko ohľadom verejnej súťaže na poskytovanie služieb stravovania a cateringu.
 • Poradenstvo rôznym uchádzačom a orgánom verejného sektora vo vzťahu ku všetkým aspektom verejného obstarávania.
Linkedin