Sporová agenda

Poskytované služby

 • Predsporové a arbitrážne stratégie
 • Mimosúdny zmier prostredníctvom rokovaní alebo mediácie
 • Občianske a obchodné spory z rôznych odvetví a oblastí vedené na všetkých súdnych inštanciách
 • Zastupovanie na medzinárodných súdnych inštanciách vo veci porušenia základných práv alebo v súvislosti s aplikáciou a výkladom práva EÚ

Niektoré z našich referencií

 • Zastupovanie klienta, poprednej slovenskej súkromnej televíznej stanice, v množstve sporov týkajúcich sa ochrany dobrého mena a povesti ako aj v sporoch o obsahu vysielania pred súdmi všetkých inštancií vrátane Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR.
 • Zastupovanie najpočúvanejšieho rádia na Slovensku v rôznych prípadoch ochrany dobrého mena a povesti a tiež v súdnych sporov týkajúcich sa preskúmania zákonnosti rozhodnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu.
 • Zastupovanie významného slovenského vydavateľstva v súdnych sporoch týkajúcich sa slobody prejavu, vrátane zastupovania pred Ústavným súdom SR a Európskym súdom pre ľudské práva.
 • Zastupovanie občanov mesta Pezinok v dlhotrvajúcom spore o prevádzku skládky odpadu, vrátane dovolania na Najvyššom súde SR a zastupovania klientov v konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie podľa Článku 267.
 • Zastupovanie národnej železničnej dopravnej spoločnosti v súdnom spore o náhradu škody vo výške 83 miliónov EUR.
 • Zastupovanie podniku prevádzkujúceho štátnu lotériu a iné hazardné hry v súdnom konaní o vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 13 miliónov EUR.
 • Zastupovanie lokálnej projekčnej spoločnosti v súdnych sporoch týkajúcich sa projektu Trans-European Transport Networks (TEN-T).
 • Zastupovanie jednej z najväčších komerčných bánk pôsobiacich na Slovensku v súdnom spore týkajúcom sa nároku na náhradu škody vo výške 20 miliónov EUR.
 • Zastupovanie klienta, nadnárodnej stavebnej a developerskej spoločnosti so sídlom vo Švédsku, v súdnom spore o zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 miliónov EUR.
Linkedin